Carta de Alicia de Larrocha a seva tia Carolina de la Calle Montforte

Avui, 23 de maig de 1943, dia en què faig els meus 20 anys d'existència i en què puc afegir als concerts donats el d'avui al Palau de la Música de Barcelona, vull fer constar que, si bé és veritat que la meva carrera artística la dec al mestre Frank Marshall, no menys cert és que hi va haver una persona sempre al meu costat, encarregada de fer-me estudiar i que cada dia augmentés en mi l'afecte al Mestre i a la música. Ella va sacrificar la seva joventut per consagrar-se a mi i, sense més il•lusió que la de veure’m créixer, ha viscut feliç. 

Molts són els que no han donat cap importància al cas (la primera ella) i encara és més, han oblidat la seva imponderable manera de procedir en mi. Per això, vull advertir que, encara que el meu caràcter una mica esquerp em privi el dedicar-te carícies i paraules afectuoses que demostressin el meu agraïment, no per això deixaré mai de reconèixer tot el que has fet per mi. Només una ànima bondadosa com la teva pot renunciar que la gent admiri els seus mèrits i prefereixi la dolça satisfacció de poder contemplar el fruit de la teva bona obra.

A la meva tia Carolina de la Calle
"Nina mona"

Alícia de Larrocha de la Calle 
 

Carta digitalitzada en pdf